0

Kas kopīgs gumijlēkšanai un prostitūcijai?
– Īss prieks,
– Dārgi maksā,
– Ja gumija plīst, tad nav vairs labi.