0

– Dakter, kāja slikti saaugusi pēc lūzuma. Ar kruķiem jāstaigā.

– Māsiņ, purgenu! Tūliņ kruķus metīsiet pie malas. Un skriesiet!
Nākamais!