0

Kāzas norit pilnā sparā, bet pēkšņi kāds no visiem paņem mikrofonu

un paziņo:

– Cienījamie kāzu viesi, es lūgšu mirkli uzmanības!

Visi apklust, bet viņš ar smaidu uz lūpām tupina:

– Tagad. Es vēlos. Lai līgava. Visu klātbūtnē…man uztaisa minetu!

Zālē kapa klusums, viesi – mēmi. Un tad lēnām, zobus griezdams, kājās ceļas līgavainis, bet viesis sauc:

– Nē, nē, nevis līgavainis, bet tieši līgava!