0

Lauku viesnīcas vestibilā pie ziņojuma dēļa piesprausts paziņojums
-Lūdzam To pēc Tā, ārā pa logu nemest! Jo zosis knābājot aizrijās!