0

Katoļu baznīca. Jauniete, nometusies ceļos Svētās Dievmātes priekšā, skaita lūgšanu:
– Svētā Dievmāte, tu, kas kļuvi grūta negrēkojot, dāvā man spējas, lai es grēkojot nekļūstu grūta.