0

Zemnieks vēlu vakarā atgriežas mājās, un viņam līdzi ir cūka. Viņa sieva sarūgtināta ienāk istabā, gatava jautāt, kāpēc viņš atgriezies tik vēlu. Zemnieks saka: “Šī ir tā cūka, kuru es dr*žu”. Sieva šokā jautā: “Tu dr*z cūku!?” Uz ko zemnieks atbild: “Es ar tevi nerunāju!”