Lietošanas noteikumi

 1. sekss.lv ir pieaugušajiem paredzēts erotisks iepazīšanas un savstarpējās komunikācijas portāls.
 2. Reģistrējoties sekss.lv, persona apliecina, ka piekrīt visiem portāla noteikumiem.
 3. Noteikumu neievērošanas gadījumā lietotāja profils var tikt dzēsts un personai var tikt liegta piekļuve portālam sekss.lv
 4. sekss.lv patur tiesības jebkurā brīdī mainīt portāla noteikumus, noteikumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu portālā sekss.lv
 5. Lai kļūtu par sekss.lv reģistrēto lietotāju, personai jābūt vismaz 21 gadu vecai. Portāla administrācija nenes atbildību par tām personām, kas piereģistrējušās neievērojot noteikumus.
 6. Piereģistrējoties portālā sekss.lv Jūs piekrītat šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katra portāla sekss.lv lietotāja pienākums ir regulāri pārlasīt noteikumus, lai būtu savlaicīgi informēts par veiktajām izmaiņām.
 7. Katrs sekss.lv lietotājs drīkst izveidot tikai vienu profilu.
 8. Kategoriski aizliegts:
 • albumā ievietot svešas fotogrāfijas
 • publicēt vai izplatīt citas personas vārdu, uzvārdu vai citu personīgo informāciju bez citas personas piekrišanas
 • savā lietotāja profilā un/vai sludinājumos norādīt tālruņa numurus.
 • forumā, dienasgrāmatās (blogos) vai savā profilā rakstīt rupjus vai citu personu aizskarošus vārdus

Portāla dministrācija patur tiesības dzēst noteikumu pārkāpēja profilu bez brīdinājuma.

 1. Portāla sekss.lv lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī izdzēst savu lietotāju profilu, tādējādi zaudējot reģistrēta lietotāja statusu. Dzēšot profilu, tiek neatgriezeniski zaudēti visi ievietotie video, fotoattēli un VIP statuss.
 2. sekss.lv administrācija patur tiesības jebkurā brīdī, turklāt bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst/bloķēt personas profilu, kā arī liegt pieeju portālam, turklāt administrācija par šādām darbībām atbildību nenes.
 3. sekss.lv administrācija patur tiesības jebkurā brīdī izsūtīt lietotājiem informatīvos un komerciālos materiālus.
 4. Komerciāla rakstura aktivitātes atļautas tikai ar sekss.lv rakstisku piekrišanu.
 5. Administrācija nenes nekādu atbildību par ļaunprātīgi izmantotiem profiliem, autortiesību pārkāpumiem un citām pretlikumīgām darbībām, ko lietotāji veikuši portāla sekss.lv ietvaros. Katrs lietotājs ir pats personīgi atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto vai jebkādā veidā nosūta citiem portāla lietotājiem. Piekrītot noteikumiem lietotājs uzņemas pilnīgu atbildību par visām iespējamajām viņa darbības sekām, tajā skaitā arī tiesiskajām. Portālā sekss.lv aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem:
  video, audio un foto un jebkāda cita veida materiālus, kuru autortiesības pieder trešajai personai;
  attēlus ar citu portālu ūdenszīmēm;
  informāciju, kura aicina uz jebkāda veida prettiesisku darbību veikšanu;
  informāciju, kas ir vulgāra vai jebkādā veidā aizskaroša.
  informāciju ( datnes ), kas jebkādā veidā varētu traucēt datora un elektronisko sakaru darbībai ( drošībai );
  nesaskaņotu reklāmu, spamu, ķēdes vēstules;
  zemas kvalitātes fotoattēlus ar savu dzimumorgānu tuvplāniem;
  visa cita veidu informāciju, kas varētu traucēt portāla sekss.lv darbībai.
 6. Portāls sekss.lv neuzņemas atbildību, par gadījumiem, kad traucēta portāla darbība vai tas nav pieejams tehnisku uzlabojumu dēļ.
 7. Portāls neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājiem gadījušies 14. punktā minētajos gadījumos.
 8. Visi portāla sekss.lv pakalpojumi tiek piedāvāti bez nekādām papildus garantijām.
 9. Ja noteikumu pārkāpumu gadījumā lietotājam liegta pieeja portālam sekss.lv, tad nauda par neizlietotajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.
 10. Visas domstarpības, kas radušās starp Sekss.lv un tā lietotājiem, risināmas pārrunu ceļā. Ja neizdodas atrast kopsaucēju, tad tās risināmas Latvijas Republikas likumos paredzētajā kārtībā.