0

Dēlam ir caureja. Viņš pieskrien pie mammas un saka:
– Mammu, mammu, man vajag Viagru.
Mamma izmisumā:
– Kāda velna pēc tev vajag Viagru??!
Puisēns atbild:
– Vai tas nav tas, ko tu dod tētim, kad viņa s*ds nav ciets?