0

– Kā sauc sievieti, kura vienmēr zina, kur guļ viņas vīrs?
– Atraitne