0

Satiekas veci draugi, vecītis ar vecenīti. Vecītis saka:
– Vecā kapsēta, kur vazājies, ko vēl ceri atrast?
Vecenīte paskatās uz vecīti, savu seno draugu, un drūmi nosaka:
– Es atradīšu, un manos kapos vēl daudzus apraks, bet tavs mironītis necelsies nekad.